☏ + 359 88 99 66 583 ✉ info@aimtravel.bg

Каква сума ще ти бъде възстановена?

От федералния данък (FEDERAL TAX), който ти е бил удържан, можем да ти възстановим 100% в случай, че твоя общ доход в САЩ не надвишава или е равен на необлагаемият минимум за САЩ. (Кандидатства се за 100% от сумата)

Сумата за възстановяване от щатския данък (STATE TAX) зависи от конкретния щат, където сте работили.

Social Security TAX – на студентите, участващи по програмите Work & Travel (J-1 виза), не трябва да се удържа Social Security TAX. Ако все пак твоят работодател е направил тази грешка, тази сума се възстановява в пълен размер.

Местният данък (LOCAL TAX) не се възстановява. MEDICARE – За притежателите на F-1 и J-1 визи, този данък се възстановявана на 100%.


national cpr association