☏ + 359 88 99 66 583 ✉ info@aimtravel.bg

Ако си загубил или не си получил W-2?

В случай, че си загубил или не си получил W-2, пак можеш да кандидатстваш за tax refund, като в случая ще бъде необходимо да се подпише допълнителен заместващ формуляр.


national cpr association