☏ + 359 88 99 66 583 ✉ info@aimtravel.bg

Какво е W-2 ?

Според Американското данъчно законодателство всеки работодател в САЩ трябва да издаде W-2 (Wage and Tax Statement) формуляр за всеки от своите служители не по-късно от 31 януари следващата година. Този формуляр се изпраща също така и в IRS (Данъчната администрация на САЩ). 

И така, след като изтече финансовата година и твоите работодатели са изпратили информация към данъчните власти е необходимо ти също да попълниш данъчна декларация.

На базата на твоя общ доход и след като се приспадне годишният необлагаем минимум ще бъде установен реално дължимият данък. АКО СУМИРАНИТЕ АВАНСОВИ ВНОСКИ НАДВИШАВАТ ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК, РАЗЛИКАТА СЛЕДВА ДА ТИ СЕ ВЪЗСТАНОВИ.


national cpr association